สถานที่ท่องเที่ยวใน อ.สังขละบุรี

 

 

สถานที่น่าสนใจ ในเขตอำเภอสังขละบุรี
  
    สังขละบุรี เมืองสามหมอกดินแดนสามวัฒนธรรม เมืองแห่งสายน้ำ ขุนเขา ผืนป่าอันอุดม.. เทืองที่มีความงามหลากหลาย ทางเชื้อชาติและวัฒนธรรม ของพี่น้องต่างเผ่าพันธุ์ ทั้งมอญ กระเหรี่ยง ลาว ไทย พม่า ฯลฯ สังขละบุรี เป็นเมืองสำคัญหนึ่งในหน้าประวัติศาสตร์ .. สงคราม .. ด่านเจดีย์ ทางรถไฟสายมรณะ
  

    สังขละบุรี เป็นอำเภอที่ติดต่อกับชายแดนพม่า ห่างจากตัวเมืองประมาณ 215 กิโลเมตร และอยู่ห่างจากอำเภอทองผาภูมิ 74 กิโลเมตร เส้นทางนี้จะตัดผ่านภูเขาเลียบทะเลสาบเขื่อนวชิราลงกรณ์ ( เขื่อนเขาแหลม ) มองเห็นทัศนียภาพที่สวยงาม อำเภอสังขละบุรีมีชาวมอญอาศัยตั้งบ้านเรือนอยู่เป็นจำนวนมาก ตัวอำเภอตั้งอยู่บริเวณที่เรียกว่า "สามประสบ" คือบริเวณที่มีแม่น้ำสามสายอันได้แก่ ห้วยซองกาเลีย ห้วยรันตี และบิคลี่ ไหลมาบรรจบกันเป็นแม่น้ำแควน้อย


                                 wpe37.jpg (5627 bytes)


    วัดวังก์วิเวการาม ตั้งอยู่ห่างจากตัวอำเภอสังขละบุรีประมาณ 3 กิโลเมตร มีวิหารริมแม่น้ำประดิษฐานพระพุทธูรูปหินอ่อนอันงดงาม และเป็นทีจำพรรษาของ " หลวงพ่ออุตตมะ " ซึ่งประชาชนชาวไทย ชาวมอญ รวมทั้งกระเหรี่ยงและพม่าที่อาศัยอยู่ภายในบริเวณนั้นเคารพนับถือ จากบริเวณวัดวังก์วิเวการามไปอีก 1 กิโลเมคร จะเป็นที่ตั้งของเจดีย์แบบพุทธคยาบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ                                wpe36.jpg (6119 bytes)


    ด่านเจดีย์สามองค์ ตั้งอยู่ที่ตำบลหนองกู่ ก่อนถึงตัวอำเภอสังขละบุรี 4 กิโลเมตร มีทางแยกขวาไปด่านเจดีย์สามองค์อีก 18 กิโลเมตร ทางลาดยางตลอดสาย พระเจดีย์สามองค์นี้เดิมเรียกว่า หินสามกอง เป็นที่สักการะของคนไทยในสมัยโบราณก่อนที่จะเดินทางเข้าสู่เขตพม่า ต่อมาในปี พ.ศ. 2472 พระศรีสุวรรณคีรี เจ้าเมืองสังขละบุรีของไทย ได้เป็นผู้นำชาวบ้านสร้างเป็นเจดีย์ขนาดเล็กสามองค์ดังที่เห็นในปัจจุบันนี้ นอกจากนี้บริเวณด่านเจดีย์สามองค์ยังเป็นช่องทางเดินทัพที่สำคัญของไทยและพม่าในอดีต ปัจจุบันนักท่องเที่ยวสามารถเข้าไปชมตลอดชายแดนในเขตประเทศพม่าได้ โดยเสียค่าผ่านด่าน ชาวไทย 25 บาท ชาวต่างประเทศ 130 บาท


                                                  wpe33.jpg (11413 bytes)


    น้ำตกเกริงกระเวีย เป็นน้ำตกชั้นเตี้ย ๆ ไหลลดหลั่นมาตามชั้นหินปูน ซึ่งมีต้นไม้ขึ้นอยู่หนาแน่น กระแสน้ำไหลแผ่กระจายเป็นพื้นที่กว้าง มีน้ำมากในช่วงปลายฤดูฝน น้ำตกเกริงกระเวียตั้งอยู่ริมทางสายทองผาภูมิ - สังขละบุรี เลยอำเภอทองผาภูมิไปประมาณ 32 กิโลเมตร


                                            wpe34.jpg (14417 bytes)


    น้ำตกไดช่องถ่อง เป็นน้ำตกขนาดเล็ก อยู่เลยน้ำตกเกริงกระเวียขึ้นไปตามเส้นทางสายทองผาภูมิ - สังขละบุรี 2 กิโลเมตร จะมีทางแยกซ้ายไปน้ำตกอีก 6 กิโลเมตร สภาพเส้นทางเข้าตัวน้ำตกไม่ค่อยดีนัก เดินทางลำบากโดยเฉพาะในช่วงฤดูฝน


                                          wpe38.jpg (9059 bytes)


    น้ำตกตะเคียนทอง เป็นน้ำตกที่ปกคลุมด้วยป่าไผ่ ดงหวาย ดงเฟิร์น และไม้ใหญ่ยืนต้นนานาพันธุ์ บริเวณเทืองเขาตะนาวศรี แนวเขตชายแดนไทย - พม่า ในเขตสังขละบุรี ตัวน้ำตกมีต้นน้ำมาจากประเทศพม่า ไหลเลาะเรื่อยมาตามแนวเขาที่กั้นเขตแดน สู่ประเทศไทยที่ห้วยซองกาเลีย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของต้นน้ำแควน้อย จากความอุดมสมบูรณ์ของป่า ทำให้เป็นน้ำตกที่มีน้ำไหลตลอดปี แต่ละชั้นมีความงดงามแปลกตา ส่วนใหญ่มีลักษณะเป็นลานกว้าง มีน้ำตกไหลผ่านกระจายกันออกไป นักท่องเที่ยวสามารถเดินลุยน้ำไปตามน้ำตกเพื่อขึ้นชมในชั้นสูง ๆ ได้
     การเดินทาง ขับรถจากทางแยกอำเภอสังขละบุรี - ด่านเจดีย์สามองค์ ไปประมาณ 8 กิโลเมตร จะมีป้ายบอกทางเข้าน้ำตกอยู่ริมถนนด้านขวา เลี้ยวไปตามทางแยกบนถนนลูกรังอีกประมาณ 12 กิโลเมตร เส้นทางค่อนข้างแคบและบางช่วงมีเนินสูงชัน และต้องตัดผ่านลำธารเป็นช่วง ๆ จึงควรใช้รถขับเคลื่อนสี่ล้อ หรือรถกระบะในการเดินทาง เมื่อถึงจุดพักรถต้องเดินเท้าเข้าไปอีกประมาณ 30 นาที จึงจะถึงตัวน้ำตกชั้นแรก หากต้องการความสะดวก ควรติดต่อสอบถามรายละเอียดเส้นทางการเดินทางหรือว่าจ้างชาวบ้านผู้นำทางในเขตอำเภอสังขละบุรี หรือติดต่ออำเภอสังขละบุรี


                                          wpe3D.jpg (4014 bytes)


     น้ำตกกระเต็งเจ็ง เป็นน้ำตกที่อยู่ในอุทยานแห่งชาติเขาแหลม เป็นน้ำตกที่มีความสูงถึง 36 ชั้น นักท่องเที่ยวจะต้องปีนป่ายผ่านสายน้ำขึ้นไปตามชั้นต่าง ๆ จนถึงชั้นบนสุด เมื่อขึ้นไปถึงแล้ว นักท่องเที่ยวสามารถเลือกเดินทางกลับได้ โดยไม่ใช้ทางเดิมแต่เปลี่ยนเป็นเส้นทางเดินป่า ที่ยังคงสภาพป่าดิบอันสมบูรณ์ ระหว่างทางจะผ่านดงเฟิร์นที่กว้างใหญ่ตระการตา ผ่านป่าระกำไฟ ลิ้นจี่ป่า มะไฟป่า และต้นไม้ใหญ่ที่มีขนาด 13 คนโอบ ตลอดทางเดินจะได้ยินเสียงน้ำตกกระทบโขดหินดังก้องอยู่ในป่าตลอดเวลา จัดเป็นเส้นทางเดินป่าที่สวยงามและน่าตื่นตาตื่นใจเป็นอย่างยิ่ง
    การเดินทางไปน้ำตกกระเต็งเจ็ง ใช้เส้นทางทองผาภูมิ - สังขละบุรี จนถึงอุทยานแห่งชาติเขาแหลม ซึ่งตั้งอยู่บริเวณขวามือของถนน ก่อนถึงอำเภอสังขละบุรีประมาณ 30 กิโลเมตร นำรถจอดที่อุทยานฯ แล้วเดินเท้าต่อไปอีกประมาณ 2 - 3 ชั่วโมง ก็จะถึงตัวน้ำตก การเดินทางควรติดต่อหาผู้นำทางที่เชี่ยวชาญ ทั่งนี้เนื่องจากสภาพป่าเป็นป่าดงดิบ อาจทำให้เกิดการพลัดหลงได้ และควรสวมเสื้อผ้าในชุดเดินป่าที่รัดกุม เนื่องจากมีทากที่ชุกชุมตลอดเส้นทางทุกฤดูกาล


     ถ้ำแก้วสวรรค์บันดาล อยู่ห่างจากด่านเจดีย์สามองค์ ประมาณ 1 กิโลเมตร อาณาเขตของถ้ำแก้วสวรรค์บันดาลกินบริเวณกว้าง เนื่องจากเป็นถ้ำที่อยู่ในภูเขาทั้งลูก ภายในยังมีถ้ำต่าง ๆ อีก 4 ถ้ำ คือ ถ้ำวังบาดาล ถ้ำมรกต ถ้ำแก้ว และถ้ำสวรรค์บันดาล แต่ละถ้ำมีความสลับซับซ้อนสามารถเดินเชื่อมถึงกันได้ทุกถ้ำ ภายในมีหินย้อยรูปร่างต่าง ๆ สวยงดงามมาก เมื่อกระทบแสงไฟจะสะท้อนแสงแวววาว การเข้าไปเที่ยวชม นักท่องเที่ยวควรแต่งกายให้รัดกุม เลือกสวมรองเท้าที่เหมาะสมและต้องใช้ความระวังเป็นพิเศษ เพราะบางถ้ำมีโขดหินที่สูงชัน และบางถ้ำต้องคลานลอดไปตามช่องหิน และบางถ้ำมีระดับน้ำขึ้นถึงหัวเข่า การเที่ยวชมหมดทุกถ้ำจะต้องใช้เวลาอย่างน้อย 6 ชั่วโมง
    การเดินทาง ใช้เส้นทางสายสังขละบุรี - ด่านเจดีย์สามองค์โดยเลี้ยวขวาบริเวณศาลาพักร้อนริมทาง ที่อยู่ก่อนด่านเจดีย์สามองค์ประมาณ 1 กิโลเมตร จากนั้นขับรถไปตามถนนดินประมาณ 700 เมตร เลี้ยวขวาไปตามเส้นทางอีก 200 เมตร จะถึงบริเวณสำนักสงฆ์ที่เป็นที่ตั้งของถ้ำแก้วสวรรค์บันดาล นักท่องเที่ยวสามารถสอบถามรายละเอียดของการเข้าไปเที่ยวชมภายในถ้ำได้จากพระสงฆ์ที่จำวัดอยู่ภายในสำนักสงฆ์แห่งนั้น

  

           wpe3B.jpg (16125 bytes)

    เที่ยวป่าสังขละบุรี เป็นบริการนำเที่ยวของสถานที่พักในเขตอำเภอสังขละบุรี โดยจัดให้นักท่องเที่ยวล่องเรือไปตามลำน้ำซองกาเลีย แล้วต่อด้วยการนั่งช้างเที่ยวป่าและล่องแก่ง ผู้สนใจติดต่อล่วงหน้าที่บริษัทนำเที่ยวในจังหวัดกาญจนบุรี สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคกลาง เขต 1 โทร. 0 - 3451 - 1200
    น้ำตกคลิตี้ มีต้นน้ำอยู่บนยอดเขาดีกะ ใกล้เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร การเดินทางไปน้ำตกคลิตี้บนต้องใช้เวลาเดินเท้าประมาณ 2 วันจากบ้านกระเหรี่ยงคลิตี้ และจะต้องมีลูกหาบและคนนำทาง ส่วนน้ำตกคลิตี้ล่าง อยู่เหนือทะเลสาบแควใหญ่บริเวณเขางู ใช้เรือในการเดินทางจากท่าเรือกระดานหรือท่าหม่องกระแทะ ประมาณ 2 ชั่วโมงครึ่ง

wpe39.jpg (10107 bytes)

wpe3A.jpg (8091 bytes)

 

    เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร มีพื้นที่อยู่ในเขตอำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี และอำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก ภูมิประเทศเป็นภูเขาสลับซับซ้อน ยอดเขาสูงสุด คือ เขาใหญ่ อยู่บริเวณตอนกลางของพื้นที่ เป็นต้นน้ำของลำธารหลายสาย มีป่าไม้หลายชนิด ประกอบไปด้วย ทุ่งหญ้า ป่าเบ็ญจพรรณ ป่าเต็งรัง และ ป่าดงดิบ มีสัตว์ป่าหลายชนิดอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก
    การเดินทางไปยังเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร ยังไม่สะดวกนัก เนื่องจากถนนบางช่วงไม่ค่อยดี จากเส้นทางทองผาภูมิ - สังขละบุรี บริเวณแยกห้วยเสือ ไปยังบ้านคลิตี้ ระยะทาง 42 กิโลเมตร ต่อจากนั้นมีทางแยกไปที่ทำการเขต ฯ ที่ห้วยซ่งไท้ อีก 40 กิโลเมตร ผู้ที่จะไปยังทุ่งใหญ่นเรศวรต้องทำหนังสือแจ้งล่วงหน้า 15 วัน ไปที่ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า กรมป่าไม้ บางเขน กรุงเทพ ฯ โทร. 0-2579 - 4847

                                     05.jpg (14266 bytes)


    สะพานมอญ เป็นสะพานไม้ที่ยาวที่สุดในประเทศไทย สร้างให้ประชาชนที่อยู่ตัวอำเภอสังขละบุรี กับหมู่บ้านชาวมอญได้ติดต่อกันแผนที่ท่องเที่ยว

 

mapsangkla.gif (42885 bytes)